Jávea.com | Xàbia.com
Buscador

Xábia celebró el Día Internacional contra la violencia de género con una concentración ante el ayuntamiento

25 de noviembre de 2015 - 15:47

En Xàbia se ha conmemorado el Día Internacional por la erradicación de la violencia machista con una concentración a las puertas del ayuntamiento en la que han participado un buen número de vecinos.

Vecinos que acudieron a la concentración

Decenas de pares de zapatos han formado una instalación en recuerdo de cada una de las mujeres asesinadas este año, entre ellas la vecina del municipio, Hanane O.

El concejal de Juventud, Ximo Segarra, leyó un manifiesto frente al Ayuntamiento antes de guardar un minuto de silencio.

Manifiesto contra la violencia de Género

Diumenge dia 15 de novembre, altra dona ha sigut assassinada a mans de la seua exparella. No es la primera aquest mes. Segurament no serà l’ultima d’aquest any.

Totes elles, que van morir mil vegades, abans de ser assassinades. Intentant sobreviure cada dia a soles, sotmeses al terror de saber que la seua vida podia ser arrebatada de manera inminent.

Par de zapatos en recuerdo de Hanane O

La violència contra les dones es una de les més degradants violacions dels Drets Humans. No respecta fronteres, cultures ni nivells económics. Esta present en temps de conflictes i de pau, en la llar, en el treball i en el carrer.

Totes les formes de violència contra les dones tenen un origen comú; la situació estructural de desigualtat real i subordinació, en qué es troben les dones en la societat.

Esta situació s'ha vingut agreujant en els últims anys. Les noves formes de relacionar-se que ens ha proporcionat la tecnologia , han facilitat el control cap a les més jóvens que han passat a ser el principal objecte d’aquest tipus de violència.

No es pot oblidar que cada vegada que es produïx una situació de vulneració dels drets de la dona, es vulnera també els drets dels xiquets i xiquetes. Tant de forma directa com a indirecta són objecte de la violència que es du a terme dins de les seues llars, deixant unes seqüeles molt difícils d'esborrar.

Par de zapatos en recuerdo de Gemma

En esta època de crisi on les condicions de precarietat econòmica i laboral contribueixen a incrementar la indefensió, les dones es troben amb més dificultats per a poder eixir de l'espiral de violència.

Cal apostar per l'educació i la sensibilització com a única forma d'eradicar totalment la violència masclista, incorporant en el sistema d’educació, la igualtat entre dones i hòmens, involucrant-nos tots com a pares, mares i educadors en els valors d'igualtat i tolerància.

Les Administracions Locals, donada la seua proximitat al ciutadà, tenen la important labor de detectar possibles casos de violència, així com d'aplicar en totes les seues actuacions quotidianes mesures que impliquen prevenció i sensibilització ciutadana.

Son part fonamental a l’hora de crear una consciència de tolerància zero cap a la violència masclista. Però per a realitzar aquesta labor les Corporacions Locals han de comptar amb unes competències definides i efectives.

Comptem amb una legislació tant autonòmica com estatal que te per objecte actuar contra la violència establint mesures de protecció integral. La finalitat de les lleis és previndre, sancionar i eradicar aquesta violència i prestar assistència a les dones, als seus fills menors, víctimes d'aquesta violència, així com dotant de mesures per a la prevenció, sensibilització i formació per a implicar a tota la societat.

Malauradament en els últims anys s'han produït retallades en el pressupost destinat a l'aplicació d'aquesta Llei i això ha implicat un retrocés en les polítiques protecció de les dones vulnerables.

Per tot i aixó, hui manifestem la nostra més enèrgica repulsa davant les situacions de maltractament i violència masclista que pateixen les dones.

Proclamem TOLERÀNCIA ZERO cap a la violència de génere utilitzant tots els instruments que aquesta Corporació Local té al seu abast per a eradicar en la seua totalitat la violència cap a les dones.

Donem suport incondicional a la comunitat educativa, perquè establisca els mecanismes tant per a la detecció precoç com per a ensenyar des de l'escola a construir la igualtat a través del respecte mutu i la no-violència.

Exigim a la resta d'administracions una implicació coordinada, aportant els mitjans necessaris, dotant econòmicament el pressupost de la Llei Integral contra la violència de gènere, per a garantir l'atenció jurídica, psicològica i social, en definitiva la protecció efectiva de les dones, tal com s'indica en la Llei.

Par de zapatos en recuerdo de Gisela

En el dia de hui volem expressar la nostra solidaritat amb les víctimes i les seues families. Fent-les presents en aquest acte. Guardant un minut de silenci en la seua memória però també siguent la veu de totes elles. Veus silenciades per aquells que un dia digueren estimar-les.

Que les vostres vides no queden en l’oblit. Que totes aquestes sabates que hui ens acompanyen com a simbol de les vostres vides arrebatades, ens servisquen com a testimoni, com a denúncia, però també per fer una crida d’atenció cap a totes les dones que encara són presoneres d’un matrimoni no desitjat, d’una familia violenta, d’una tradició i d’una discriminació històrica difícil de superar.

Ni una més, ni una menys. Tots i totes contra la violència de gènere.

Deja un comentario

    28.803
    1.974
    8.829
    757