Jávea.com | Xàbia.com
Cercador

La Comissió de Loreto mostra el seu rebuig a la proposta presentada sobre la festa de Bous al Consell de Cultura

12 de desembre de 2014 - 19: 22

A causa de la confusió d'un mitjà de comunicació a l'assenyalar que el promotor de l'al·legat en defensa de la integritat de l'bou com a animal i en contra de les celebracions de 'bou embolat' i 'bou encaixonat' aprovat pel Consell Municipal de Cultura, formava part de l'esmentat òrgan consultiu representant a la Comissió de Festes Mare de Déu de Loreto; l'entitat festera ha enviat un comunicat a tots els mitjans en què mostra la seua disconformitat davant les opinions realitzades pel seu company. També, en aquesta nota de premsa, la Comissió explica la presència de membre al Consell que dista de ser en representació de la Comissió de Festes de Duanes de la Mar.

Aquesta informació no responsabilitza a aquest mitjà, Javea.com, Ja que en cap moment xa vinculat a la Comissió de Festes Mare de Déu de Loreto en la seua informació publicada.

El comunicat és el que seguix:

Davant les notícies aparegudes en diversos mitjans de comunicació en relació a la decisió adoptada pel Consell Municipal de Cultura a prop de les celebracions del "Bou embolat" i "Bou encaixonat" i les confusions que s'hagen pogut produir en l'opinió pública, aquesta Comissió de Festes, desitja aclarir i posar de manifest els següents punts:

1º.- La Comissió de Festes Mare de Déu de Loreto, està totalment desvinculada i és aliena, a la decisió que hagi pogut adoptar el referit Consell de Cultura.

2º.- La proposta o opinió que hagi pogut manifestar algun o alguns membres d'aquesta Comissió en el referit Consell és exclusivament a títol individual, i no en representació de la Comissió de Festes Mare de Déu de Loreto.

3º.- La immensa majoria de membres de la Comissió de Festes Mare de Déu de Loreto, està a favor de la tradicional festa dels Bous a la Mar i Bous al Carrer, en totes les modalitats que es véxiquet duent a terme.

4º.- Els referits festejos taurins estan emparats pel Decret 24/2007, de 23 de febrer, de Consell, pel qual s'aprova el Reglament de Festejos Taurins Tradicionals a la Comunitat Valenciana (Bous al carrer), modificada per l' Decret 120 / 2010, de 27 d'agost i desenvolupada per la Ordre de 1 de setembre de 2009; normativa que té com a finalitat garantir els drets, interessos i seguretat dels espectadors i participants així com la integritat dels animals.

Bous a la Mar a Duanes de la Mar de Xàbia

Deixa un comentari

    28.803
    1.973
    8.829
    770