Jávea.com | Xàbia.com
Cercador

El Consell aprova les normes urbanístiques transitòries d'urgència de Xàbia

10 de setembre de 2021 - 14: 11

Les normes urbanístiques transitòries d'urgència (NUT) de Xàbia entren en vigor l'endemà de la de la seua publicació al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) i romandran en vigor fins a l'aprovació de el Pla General Estructural del municipi.

En tot cas, la suspensió finalitzarà transcorreguts quatre anys des de la publicació de l'acord de Consell, de 5 de març de 2021, pel qual es va suspendre parcialment el PGOU de Xàbia.

El text de les NUT i els plànols corresponents estaran disponibles a la pàgina web de la Conselleria de Política Territorial Obres Públiques.

El Ajunt de Xàbia va iniciar el 2011 els treballs per a la revisió de l'PGOU, que va passar a denominar-se Pla General Estructural (PGE) i es van suspendre llicències i acords de programació en aquells àmbits de l'PGE on no existís compatibilitat entre l'antiga i la nova ordenació.

Aquesta va expirar el 7 de juny de 2019, per la qual cosa l'ajunt va sol·licitar a la Generalitat la suspensió de planejament, mesura prevista tant en la LOTUP, com en el Text refós de la Llei d'Ordenació de el Territori; Urbanisme i Paisatge (TRLOTUP).

Així, el Consell va adoptar l'acord de suspensió parcial de el Pla General d'Ordenació Urbana de 1990 del municipi i d'inici de procediment per a l'aprovació d'unes normes transitòries d'Urgència.

La Direcció General d'Urbanisme ha tramitat el text amb la versió preliminar de les NTU remeses per l'Ajunt de Xàbia, que es va sotmetre a informació pública.

2 Comentaris
  1. Pau diu:

    Normes transitòries d'urgència també podria cridar-se «Concedir permisos de construcció a amics i col·legues quan abans» i per descomptat sense donar explicacions a la ciutadania.
    Malament anem.

  2. Maria diu:

    Xabia és un paradís. Però des del Aj. Urbanisme és molt permissiu amb les normes que s'apliquen a primera línia de platja. Sobretot amb l'hotel de recent ignauguració i que incompleix la normativa de costes i que van pujar d'altura amb tota la barra i es van passar la llei per on els va semblar.


28.803
0
9.411
976