Jávea.com | Xàbia.com
Cercador

Cardona (PP): «El govern socialista descàrrega als veïns la responsabilitat de l'administració sobre el sanejament»

12 de juny de 2020 - 15: 47

El Partit Popular de Xàbia ha formulat al·legacions a l'Reglament Municipal de Servei de Sanejament i d'Abocament d'Aigües, aprovat inicialment en Ple pel govern municipal.

Des del Partit Popular de Xàbia han emès un comunicat (adjuntem sota aquestes línies) assenyalant cadascun dels inconvenients que es presenten amb aquest reglament.

"Per Populars Xàbia és urgent prioritzar la implementació i execució de la xarxa de sanejament tant per complir amb un servei que és de competència municipal, com per evitar la contaminació subterrània del nostre terme.

La manca d'interès, la manca de gestió municipal i la inacció, ha portat a el govern socialista a elaborar un reglament per regular com els particulars supleixen la competència municipal d'executar les xarxes de sanejament, inexistents, en més de la meitat del municipi. Per municipis com Xàbia i segons l'article 4 de Reial Decret Llei 19/1995 de 28 de desembre, La data d'1 de gener de 2001, era el límit que Xàbia tenia per disposar de sistemes col·lectors per a les aigües residuals urbanes del municipi. És per fi en l'últim any quan s'estan preparant els projectes i ara, però en el reglament exposat, es pretén repercutir la "inoperativitat" a l'interessat, fent recaure tota la càrrega sobre ell, sense plantejar-se per part de l'administració ni una sola col·laboració, exempció i claredat de terminis, en el finançament d'aquestes obres.

El reglament diu, que els peticionaris de llicències es connectaran a la xarxa municipal de sanejament si hi ha a la zona i si des de la seva immoble fins a la xarxa principal hi ha una distància de 100 metres. però si la distància és superior als 100 metres llavors podran autoritzar-se solucions alternatives transitòries d'emmagatzematge de tractament d'aigües residuals fecals, Es diu que podran "Optar a realitzar la instal·lació d'un sistema de recollida d'aigües residuals individual".

A Xàbia, només es podrà optar entre no connectar a la xarxa principal o instal·lar un dipòsit estanc. Només hi ha una opció que és costosa, feixuga i caríssima, i no hi ha ni més alternatives ni més opcions: o dipòsit estanc o no hi ha llicència.

Però, a quin tipus de llicències se'ls condiciona la instal·lació d'un dipòsit estanc?

Resulta curiós que el reglament digui que l'habitatge unifamiliar opta a no connectar amb la xarxa general, això no és una qüestió que s'opti o no, és qüestió que no existeix ni la xarxa principal, ni la secundària en gran part de el terme municipal.

Per seguretat jurídica, i perquè arribat el moment de la concessió de llicències no es produeixin debats i interpretacions tècniques entre tècnics i professionals, Cal tenir més certesa i saber a quines sol·licituds de llicències d'obres els afectarà. El reglament no discrimina quines obres si oa quins no els exigirà que s'instal·li un dipòsit estanc, no es refereix expressament ni a les llicències d'obra major, ni a les d'obra menor, ni a les declaracions responsables.

Els requisits per determinar l'obligatorietat d'instal·lar un dipòsit estanc han d'estar perfectament enumerats en el reglament per evitar la incertesa a l'hora de sol·licitar una llicència. No es poden realitzar i aprovar reglaments, que no solucionin problemes, i que a canvi, com en el present cas generin més problemes que solucions.

Per als supòsits de sol·licituds d'obra de nova planta, sembla menys qüestionable, però què passa amb les obres de mera reforma o d'ampliació d'habitatges existents que ja compten amb un sistema d'abocament individual (ja autoritzat) o fins i tot per al supòsit de sol·licitud de llicència per a la construcció d'una piscina, no s'especifica en el reglament si l'administració municipal els exigirà o no la instal·lació d'un dipòsit estanc, com a condició per atorgar la llicència sol·licitada.

Tampoc es determina què li passarà a un habitatge existent, que disposi de llicència atorgada i que amb el nou pla general estructural s'hagi previst la seva inclusió en l'àmbit d'una actuació de reforma interior (ARI). Què passarà en aquests casos ?, Se li concedirà la llicència de reforma, ampliació d'obra major respectant el sistema d'abocament de què disposa?

El reglament també omet assenyalar per a què serveix la presa de mostres i què suposarà el resultat obtingut, Ja que no es contempla cap infracció per al supòsit d'obtenir un resultat negatiu de l'anàlisi de la mostra presa.

Els populars destaquen que es troba a faltar un estudi previ o memòria de viabilitat econòmica de les repercussions que va tenir tant en les arques municipals com en els ciutadans l'aprovació de el present Reglament.

Els costos de la instal·lació d'un dipòsit estanc comporta assumir despeses d'un projecte tècnic, de realitzar les obres d'instal·lació, d'abonar una fiança total, de pagar les taxes i impostos per obtenir la llicència, adquirir el dipòsit estanc, subscriure contracte amb la empresa gestora autoritzada per a la recollida, un pagament quinzenal pel buidatge de l'dipòsit, un informe a la sol·licitud de justificació d'inexistència d'abocament a domini públic
hidràulic emés per la Confederació Hidrogràfica de l'Xúquer i la sol·licitud d'autorització a l'ajuntament per realitzar els treballs de manteniment. Costos que sumaran una quantitat molt significant i no apta per a totes les butxaques i tot això, amb independència de el temps en resoldre la situació.

El nombre d'afectats per aquesta mesura alternativa serà elevat i la inversió realitzada per cada un d'ells res té a veure amb les inversions financerament sostenibles que sí que són aplicables per a l'administració municipal, però en cap cas als seus administrats.

Rosa Cardona assenyala, que atès que l'Ajuntament no ha complert la seva obligació d'executar la xarxa de sanejament local, se li insta que s'implementin instruments que incentivin i al seu torn facilitin el finançament publicoprivada per a l'execució de les connexions a la xarxa de sanejament municipal, com exceptuar o bonificar el pagament de taxes i impostos, etc.

En definitiva, aproximadament el 50% d'habitatges existents i la majoria de solars quedaran sotmesos a aquesta nova regulació, i en realitat el que passa és que qui hauria de rebre el servei municipal ara és l'obligat a prestar-lo, motiu suficient per a instar que es re-estudiï en profunditat aquest reglament abans de la seva aprovació definitiva, i dediquin tots els esforços en escometre les obres de la xarxa de sanejament municipal que
Xàbia necessita per no contaminar ".

Deixa un comentari

    28.004
    1.881
    7.785
    583
    Utilitzem cookies pròpies i de tercers per oferir-publicitat personalitzada i recopilar dades estadístiques. Si continua navegant considerem que accepta la nostra política de cookies.