Jávea.com | Xàbia.com
Cercador

Borsa de treball Xàbia: Professional de Joventut

30 2019 abril - 12: 36

El Butlletí Oficial de la Província ha fet pública la convocatòria de l'Ajuntament de Xàbia en matèria d'ocupació amb l'objectiu de crear una borsa de treball de Tècnic de Joventut, Grup A, Subgrupo A2, a l'Àrea de Joventut del consistori.

Entre els requisits de l'aspirant és estar en possessió del títol d'Educació Social, Treball Social, Psicologia, Pedagogia o Magisteri. Així mateix, entre les funcions a exercir destaquen:

-Coordinació per al disseny i implementació de polítiques de joventut, Promoció dels programes de joventut i impulsar activitats entre persones i administracions, realitzar un programa de foment de la participació en: Instituts d'Educació Secundària (IES), centres juvenils, Associacionisme i Grups de joves.

El sistema de selecció dels aspirants serà el de concurs-oposició, que consistirà en la resolució de dos supòsits pràctics relacionats amb les funcions objecte de la convocatòria. Es podrà recórrer a aquesta borsa de treball tant per a la cobertura de vacants de personal funcionari com de personal laboral. La jornada laboral del personal seleccionat serà a jornada completa oa temps parcial.

Sol · licituds

Els interessats a aspirar a aquesta borsa poden lliurar les sol·licituds en un termini de vint dies naturals, comptats a partir de l'26 d'abril (publicat en el BOP el dia 25 d'abril de 2019, on es pot consultar tota la informació d'aquesta convocatòria) . Tots els anuncis de tràmits posteriors es publicaran en el Tauler electrònic d'Anuncis de l'Ajuntament i pàgina web de l'Ajuntament.

Al costat de les instàncies, els aspirants han de presentar la següent documentació: còpia del DNI, còpia de la titulació exigida, relació de mèrits al·legats i còpia de la documentació acreditativa dels mateixos.

La presentació de sol·licituds podrà fer-se en el Registre General d'Entrada de l'Ajuntament o en els enumerats en l'art. 16.4 de la Llei 39 / 2015, de 1 d'octubre, del procediment administratiu comú. Finalitzat el termini de presentació d'instàncies, l'Alcaldia-Presidència es dictarà resolució, declarant aprovada amb caràcter provisional la llista d'admesos i exclosos i indicant en el seu cas la causa d'exclusió.

Deixa un comentari

    27.422
    1.807
    5.977
    515
    Utilitzem cookies pròpies i de tercers per oferir-publicitat personalitzada i recopilar dades estadístiques. Si continua navegant considerem que accepta la nostra política de cookies.