Jávea.com | Xàbia.com
Cercador

Xàbia licita el demandat Pla Especial de les Planes

24 de novembre de 2021 - 15: 12

Després de diverses peticions per part dels veïns i residents de la Plana de Xàbia. el Ajunt ha aprovat els plecs per a la contractació de l'elaboració del document consultiu previ, document inicial estratègic i l'esborrany del pla especial de les Planes i homologació del PGOU vigent, uns documents tècnics que regulin l'urbanisme i les possibilitats d'aprofitament del terreny en aquesta partida rural atenent els necessaris criteris de conservació i preservació que comporten la seua ubicació en un entorn natural protegit.

L'alcalde, José Chulvi, explica que amb aquest pla especial, l'Ajunt vol donar un marc urbanístic concret als propietaris de la Plana, una àrea que va ser protegida el 1987 com parc natural del Montgó però en què -prèviament a aquesta declaració- ja existia un gran nombre d'habitatges de tipologia rural.

Chulvi apunta que moltes d'aquestes casetes hui són primeres residències i que l'especial situació de La Plana (on conviuen regles urbanístiques municipals (PGOU) amb les autonòmiques com el Pla d'Ordenació de Recursos Naturals (PORN) i el Pla Rector d'Usos i Gestió (PRUG) “limita i complica molt als propietaris els tràmits
quan volen fer qualsevol obra o intervenció de manteniment o millora”.

El primer edil s'ha reunit diverses vegades amb l'associació veïnal per abordar aquesta problemàtica i ara l'executiu impulsa aquesta eina urbanística “amb la qual esperem donar resposta a les seues necessitats i, sobretot, aclarir els usos permesos i compatibles amb l'actual protecció” . Chulvi afegeix que amb això se'ls donarà més seguretat i facilitarà la tramitació de permisos quan es tracti d'una intervenció permesa.

El contracte ix a licitació amb un pressupost de 50.820 euros (IVA inclòs) i un termini dexecució de 24 mesos (no consecutius, ja que es distribuiran entre les diferents fases del procés, que siniciarà amb una fase de consulta i participació).

Els documents previs hauran de marcar els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa, així com els objectius del pla especial o possibles alternatives. Així mateix serviran per inventariar les edificacions, construccions i infraestructures, tant privades com públiques existents a les Planes, així com el patrimoni natural i cultural existent.

Quant a l'esborrany del Pla Especial i annex d'homologació del PGOU, marcarà una proposta acompanyada dels seus estudis pertinents de viabilitat econòmica, ordenances reguladores i plànols d'ordenació. També un document estratègic amb els objectius de la planificació, la problemàtica sobre la qual actua, un diagnòstic de la situació actual del medi ambient i del territori així com els efectes previsibles de la nova normativa, tenint en compte el canvi climàtic.

Deixa un comentari

    28.803
    0
    9.411
    976