Educació convoca proves per a l'obtenció dels títols de professional tècnic i de tècnic superior de FP

La Conselleria d'Educació, Cultura i Esport ha publicat al 'Diari Oficial de la Generalitat Valenciana' la resolució per la qual es convoquen les proves, per a l'any 2020, destinades a l'obtenció dels títols de tècnic i de tècnic superior de Formació professional dels cicles formatius de grau mitjà i superior.

El període d'inscripció per fer les proves s'obrirà del 4 al 15 de novembre de 2019, ambdós inclosos. Així mateix, el centre publicarà el dia 29 de novembre de 2019, al tauler d'anuncis, la relació provisional de persones admeses i excloses per a la realització de les proves, i indicarà el motiu de l'exclusió. La relació provisional de persones admeses i excloses podrà ser objecte de reclamació entre els dies 29 de novembre de 2019 i 13 de gener de 2020, mitjançant la presentació d'escrit motivat dirigit a la direcció del centre.

El 17 de gener de 2020, la direcció ratificarà o rectificarà la decisió objecte de reclamació i ordenarà la publicació, al tauler d'anuncis, de la llista definitiva de persones admeses i excloses.

La matrícula també podrà ser anul·lada a petició de la persona interessada. La sol·licitud d'anul·lació de matrícula s'ha de presentar des del 28 de novembre de 2019 fins al 16 de gener de 2020 en el mateix centre on es va realitzar la matrícula.

Els centres han de publicar, fins al 4 de febrer de 2020, el calendari d'actuacions dirigides a informar i orientar els aspirants, així com el calendari de les proves, els criteris d'avaluació i els útils amb què hauran d'acudir per a la realització de aquestes.

proves

Finalment, les proves es faran entre els dies 30 de març i 8 d'abril de 2020, ambdós inclosos. Les proves es faran per a tots els mòduls professionals excepte el mòdul pràctic de Formació en Centres de Treball (FCT) i, si s'escau, el mòdul de Projecte dels Cicles Formatius de Grau Superior (LOE).

Els exàmens inclouran continguts teòrics i realitzacions pràctiques que permeten evidenciar, a través dels criteris d'avaluació i realització corresponents, que l'aspirant ha aconseguit les diferents capacitats i competències. Aquestes proves es prepararan prenent com a referència els currículums vigents i les competències professionals dels cicles formatius objecte d'aquesta convocatòria.

Per participar en aquestes proves, a més dels requisits acadèmics que detalla la convocatòria, cal tenir, almenys, 18 anys d'edat per als títols de tècnic i 20 anys per als de tècnic superior, o 19 anys per als que estan en possessió del títol de tècnic. La condició d'edat s'entendrà complerta durant l'any 2020.

articles Relacionats

Comentaris a "Educació convoca proves per a l'obtenció dels títols de professional tècnic i de tècnic superior d'FP"

(Cal fer)

26.478
1.713
4.964
447
Utilitzem cookies pròpies i de tercers per oferir-publicitat personalitzada i recopilar dades estadístiques. Si continua navegant considerem que accepta la nostra política de cookies.