Jávea.com | Xàbia.com
Cercador

Com serà el retorn a l'escola i l'avaluació final d'aquest curs?

29 2020 abril - 15: 58

La Conselleria d'Educació, Cultura i Esport presentarà als sindicats de l'ensenyament la proposta per la qual s'estableixen el marc i les directrius d'actuació per al tercer trimestre del curs 2019-2020 i l'inici del pròxim curs 2020-2021, davant la crisi ocasionada per la COVID-19.

I és que, segons va anunciar ahir el president de Govern, es descarta reprendre la docència presencial aquest curs escolar, "El curs escolar començarà al setembre i només obriran els centres educatius per a classes de reforç i per a alumnes menors de sis anys els pares estiguin treballant", Va dir Sánchez.

Davant aquesta mesura per la situació de l'coronavirus, des de la Conselleria d'Educació de la Generalitat Valenciana es proposa que l'avaluació de l'tercer trimestre i així, l'avaluació de final de curs, en totes les etapes educatives, serà el resultat de la mitjana dels dos primers trimestres i la diagnosi de la feina realitzada durant el tercer trimestre de classes no presencials. És a dir, que les activitats d'avaluació d'aquest tercer trimestre tindran caràcter diagnòstic i formatiu i es valorarà el treball realitzat durant els mesos d'abril, maig i juny, l'interès mostrat en el desenvolupament d'activitats i tasques i l'actitud que cada alumne o alumna hagi mostrat en les activitats individuals i grupals. En tots els casos es tindran sempre presents les dificultats de caràcter tecnològic, social o personal de cada alumne o alumna.

L'avaluació de final de curs es realitzarà atenent els resultats obtinguts en els dos primers trimestres ia les actituds mostrades en el tercer trimestre, sense que aquest últim provoqui un efecte negatiu en la mitjana de les dues primeres avaluacions. Cada alumne obtindrà les seves pròpies qualificacions finals.

4t d'ESO

Pel que fa a 4t d'ESO, en cas que l'equip docent hagi decidit de manera excepcional en algun cas que un alumne no promocioni, els centres docents organitzaran proves d'avaluació extraordinàries per a l'alumnat que no hagi obtingut el títol d'ESO.

Aquestes proves de recuperació podran concretar-se en la realització de projectes, treballs i tasques que s'hagin pogut encomanar a l'alumnat en el seu informe final valoratiu. A l'acabar les proves, l'equip docent de 4t d'ESO de determinar, de manera col·legiada, si l'alumnat en aquestes circumstàncies obté el títol d'ESO.

Batxiller

L'alumnat que promocione de 1r a 2n de Batxillerat sense haver superat totes les matèries seguirà els plans de reforç que estableixin els departaments didàctics i haurà de superar les avaluacions corresponents d'aquests plans durant el curs 2020-2021.

L'alumnat podrà matricular-se en les matèries de continuïtat de segon curs tot i no tenir superades les de primer, que es donaran per aprovats sempre que se superin les corresponents de 2n de Batxillerat.

Pla de reforç per al curs 2020-2021

En tots els cursos, s'establiran plans de reforç de continguts fruit de l'avaluació i la diagnosi que s'hagi fet a cada alumne o alumna quan finalitzi el curs actual. Aquest pla preveurà mesures excepcionals d'organització de l'currículum en els diferents nivells i etapes.

Amb l'objectiu que aquest programa específic de reforç sigui efectiu, els centres educatius centraran el seu pla d'actuació per a la millora (PAM) de el curs 2020-2021 en el disseny i l'organització d'activitats que tinguin com a principi fonamental la consolidació i la recuperació dels aprenentatges imprescindibles perquè tot l'alumnat pugui seguir amb èxit el curs vinent, especialment el que té més dificultats d'aprenentatge i que es troba més endarrerit a causa de les circumstàncies en què ha pogut desenvolupar el seu aprenentatge durant el període d'activitat educativa no presencial.

Per fonamentar aquest pla de reforç, els centres educatius realitzaran una programació extraordinària de l'activitat educativa per al mes de setembre partint de l'contingut dels informes individualitzats que s'emetran sobre cada alumne quan finalitzi aquest curs i les avaluacions inicials que es faran durant els primers dies lectius.

Formació Professional

En Formació Professional (FP) es modifica, de manera excepcional i per a aquest curs, la durada de la lliçó de Pràctiques de Formació en Centres de Treball (FCT) a les hores que preveuen els reials decrets que estableixen cada títol i els ensenyaments mínims: 130 hores en FP Bàsica i 220 hores en grau mitjà i grau superior.

En els cicles de grau superior s'integraran, de manera excepcional, els mòduls de FCT i de Projecte. Els dos es realitzaran de manera integrada i amb una durada total de 245 hores, corresponents a la suma de la durada que preveuen els reials decrets de cada títol per a aquests mòduls.

En els cicles de grau mitjà i en la FP Bàsica s'incorporarà, excepcionalment, un nou mòdul integrat de 245 i 155 hores, respectivament, que contindrà els resultats d'aprenentatge i els criteris d'avaluació de l'mòdul de FCT i els objectius generals de cada un dels títols, de tal manera que aquest nou mòdul substituirà excepcionalment a el mòdul de FCT.

Donades les circumstàncies derivades de la crisi sanitària de la COVID-19, se substituirà l'estada en empreses per una proposta d'activitats associades a l'entorn laboral.

L'alumnat de 2n curs de les famílies professionals de sanitat i de serveis socioculturals ia la comunitat que hagin accedit a un contracte de treball dels establerts, s'han de reconèixer les hores realitzades pel seu contracte laboral a l'hora de determinar l'exempció total o parcial de l' mòdul de FCT sense necessitat d'aplicar la durada d'un any complet d'experiència laboral.

Deixa un comentari

    27.653
    1.821
    6.535
    542
    Utilitzem cookies pròpies i de tercers per oferir-publicitat personalitzada i recopilar dades estadístiques. Si continua navegant considerem que accepta la nostra política de cookies.