Jávea.com | Xàbia.com
Cercador

Ajudes socials de la Generalitat i Govern Central davant el COVID-19

06 2020 abril - 11: 25

La Generalitat Valenciana i el Govern d'Espanya han publicat diferents ajudes per a la ciutadania per afrontar la situació de l'coronavirus.

La informació sobre l'habitatge, ja sigui lloguer o hipoteca, informació per a autònoms, per a treballadors que han patit ERTO així com protecció a consumidors es pot consultar en aquest llistat (LLISTAT DE MESURES SOCIALS COVID 19.pdf) o bien se puede consultar en Creama Xàbia llamando al 96 579 36 04 o al Centro Social 96 579 41 42.

Ajudes urgents a treballadors en règim d'autònom afectades pel Covid-19

La Conselleria d'Economia Sostenible, sectors productius, Comerç i Treball ha publicat l'aprovació de les bases reguladores de concessió directa d'ajudes urgents a persones treballadores en règim d'autònom afectades per la Covid-19.

Podran sol·licitar aquests ajuts les persones treballadores autònomes de la Comunitat Valenciana, inclosos els socis de cooperatives de treball associat, per compensar la disminució d'ingressos derivada de la declaració de l'estat d'alarma que compleixin els següents requisits:

- Haver figurat ininterrompudament d'alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms durant, al menys, el període comprès entre al 31 de desembre de 2019 i el 14 de març de 2020.

- Haver suspès l'activitat com a conseqüència de les mesures adoptades pel Reial decret 463/2020, de 14 de març o, en cas de mantenir l'activitat, haver reduït la facturació corresponent a el mes anterior a la sol·licitud de l'ajuda en, al menys , un 75 per cent respecte de la mitjana facturat en el semestre natural anterior a la declaració de l'estat d'alarma.

- Tenir el domicili fiscal a la Comunitat Valenciana.

exclusions

Quedaran excloses les persones treballadores autònomes que:

- El 14 de març de 2020 foren perceptores de la prestació per desocupació o de la corresponent a la protecció per cessament d'activitat, regulada en els articles 327 i següents de l'Text refós de la Llei General de la Seguretat Social aprovat pel Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre.
- El 14 de març de 2020 o data posterior fossin treballadors per compte aliè.
- Van obtenir rendiments nets de la seva activitat econòmica superiors a 30.000 euros en l'exercici 2019.
- incorrin en alguna de les prohibicions previstes en els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei general de subvencions.

Incompatibilitats

Amb l'excepció de la bonificació de quotes a la Seguretat Social i de la prestació extraordinària estatal per a treballadors autònoms afectats per la crisi ocasionada pel Covid-19, aquestes subvencions són incompatibles amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o
entitat, pública o privada, nacional, de la Unió Europea o d'organismes internacionals.

Els ajuts van des dels 1.500 euros per a les persones obligades a la suspensió d'activitats pel Reial decret 463/2020; i de 750 euros per a la resta.

La sol·licitud s'ha de presentar de forma telemàtica a la seu electrònica de la Generalitat Valenciana, a través del procediment habilitat a l'efecte i denominat «EAUCOV 2020 Ajuda extraordinària a persones treballadores autònomes Covid-19».

El termini per a la presentació de sol·licituds s'iniciarà a les 09.00 hores de l'dia 8 d'abril de 2020 i finalitzarà a les 09.00 hores de l'dia 4 de maig de 2020.

Les persones interessades en aquestes ajudes poden obtenir tota la informació en el CREAMA, a través de la xarxa d'Agències de Desenvolupament Local (ADL) de Benissa, Calp, Dénia, Gata de Gorgos, Pedreguer, Pego, Teulada-Moraira i Xàbia.

Deixa un comentari

    27.654
    1.823
    6.560
    542
    Utilitzem cookies pròpies i de tercers per oferir-publicitat personalitzada i recopilar dades estadístiques. Si continua navegant considerem que accepta la nostra política de cookies.